kresomyslova8.cz

Info

Klinická logopedie Praha

PaedDr. Eva Tomanová

V naší ordinaci poskytujeme základní i specializovanou logopedickou péči pro děti i dospělé.
Od roku 1996 se zaměřujeme na logopedickou diagnostiku a léčbu dětí s neurologickou problematikou, a to zejména pro obtíže při příjmu potravy, včetně poruch polykání a logopedické intervence u dětí předčasně narozených.
Vytvořili jsme také Centrum pro WDS (Worster-Droughtův syndrom), kam se mohou pro radu obracet rodiče takto postižených dětí.
Pro děti od 5 let s narušenou výslovností máme připraven logopedický stimulační program MOJE ŘÍKANKA.
Od r. 2020 vedeme v odůvodněným případech také logopedickou terapii online...

Poskytovaná péče

Poskytovaná péče

U dětí:
 • obtíže při příjmu potravy
 • opožděný vývoj řeči
 • dyslalie
 • vývojová dysfázie
 • vývojová dyspraxie
 • dysartrie
 • dysfagie
 • afázie
 • koktavost
 • brebtavost
U dospělých:
 • afázie
 • dysartrie
 • apraxie
 • dysfagie
 • dyslalie
 • brebtavost
 • koktavost
 • neurodegenerativní onemocnění
 • kognitivně-komunikační deficit
Navštěvují nás také klienti, 

kteří neměli čas nebo i odvahu řešit své dlouhodobé obtíže s komunikací. Také jim rádi poskytneme vstřícnou úvodní konzultaci, a to i na základě e-mailovéhoobjednání na určenou hodinu a bez čekání...

Péči můžeme poskytnout i v německém nebo anglickém jazyce...

Koncepty a postupy

Koncepty a postupy

Bobath koncept
Orofaciální regulační terapie podle Castillo Moralese
Myofunkční terapie
Senzomotorická a orofaciální stimulace
Neurovývojová stimulace
Senzomotorická integrace
Bazální stimulace
Psychoterapie - poradenství

O nás

O nás

PaedDr. Eva Tomanová

PaedDr. Eva Tomanová

Vzdělání a praxe:

1985 - 1989
PedF UK Praha, logopedie
1990 - 1992 klinická praxe v Logopedické ambulanci na poliklinice v Praze 8
1992 - 1993 stáž na odborných pracovištích v Linzi a Gallneukirchenu
1992 atestace v oboru klinická logopedie
1993 - 1995 klinická praxe v Jedličkově ústavu v Praze 2
1994 - 2006 Klinika rehabilitace 2.LF UK v Motole v Praze 5 - klinická praxe pro děti
1995 stáž na odborných pracovištích v Londýně
1996 - dosud klinická praxe v Logopedické ambulanci v Praze se specializací pro děti s neurologickou problematikou
2006 - 2012 Klinika rehabilitace 2.LF UK v Motole v Praze 5 - klinická praxe pro děti a dospělé
2013 - dosud Centrum dětské neurologopedie

Kontakt

Kontakt

Logopedickou péči poskytujeme v ambulanci klinické logopedie v Nuslích mezi nám. bratří Synků a Divadlem Na Fidlovačce) - v místě dobře dostupném autem i městskou hromadnou dopravou:

PaedDr. Eva Tomanová

Ambulance klinické logopedie
Křesomyslova 599/8
140 00 Praha 4 Nusle

tomanova.eva@gmail.com